رفتن به محتوای اصلی
x

ظرفیت پذیرش دکتری 1402 به تفکیک اساتید راهنما

اطلاعیه مهم

به اطلاع داوطلبان دوره دکتری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰3  می‌رساند که  استاد راهنما و تعداد دانشجویان مورد پذیرش در هر گرایش به شرح زیر است و داوطلبان باید در روز مصاحبه گرایش تخصصی و استاد راهنمای خود را انتخاب کنند.  

ردیف

گرایش اصلی برای پذیرش داشجو

گرایش ‌ اعلام شده در دفترچه سازمان سنجش

استاد راهنما

تعداد دانشجو

1

هندسه جبری محاسباتی  

ریاضی، هندسه-توپولوژی

دکتر امیر هاشمی

۱

2

جبر-نظریه‌ گروه‌ها

ریاضی، جبر

دکتر بیژن طائری

1

3

بهینه‌سازی

ریاضی، کاربردی

دکتر حمید رضا مرزبان

2

4

رمزنگاری و کدگذاری

ریاضی، کاربردی

دکتر مرتضی اسمعیلی

2

5

آنالیز عددی

ریاضی، کاربردی

دکتر رضا مختاری

۱ روزانه و  1  نوبت دوم

6

سیستم‌های دینامیکی

ریاضی، کاربردی

دکتر رضا مزروعی

۱

7

سیستم‌های دینامیکی

ریاضی، کاربردی

دکتر رسول عاشقی

2

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی