رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجويان دوره دكتري

بدينوسيله از دانشجويان دكتري اين دانشكده كه مايل به شركت در آزمون جامع آموزشي نوبت مهرماه هستند دعوت مي­شود تا فرم شركت در اين آزمون را با نظر اساتيد راهنماي خود تكميل و آنرا حداكثر تا تاريخ 5 شهريورماه به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل دهند. آزمون دروس پايه در تاريخ 6 مهرماه و دروس تخصصي در تاريخ 20 مهرماه برگزار مي شود.

تحصيلات تكميلي دانشكده علوم رياضي

تحت نظارت وف ایرانی