رفتن به محتوای اصلی
x

كسب رتبه دوم تيمي در سي و هشتمين مسابقه رياضي دانشجوئي كشور

كسب دو مدال نقره و دو مدال برنز و رتبه دوم تيمي

در سي و هشتمين مسابقه رياضي دانشجوئي كشور

توسط تيم دانشجوئي دانشكده علوم رياضي متشكل از

خانم‌ها ميناسادات محمودي

نيلوفر احمدي‌پور

و آقايان پيمان شهبازي 

مهران الياسي

و محمدعلي اسدي

به سرپرستي آقاي دكتر رضا رضائيان‌ فراشاهي

را به دانشگاهيان عزيز تبريك عرض مي نمائيم.

تحت نظارت وف ایرانی