رفتن به محتوای اصلی
x

كسب مقام در پانزدهمين مسابقات دانشجويي آمار

كسب مقام اول تيمي و مقام هاي دوم، سوم و پنجم انفرادي توسط اعضاي تيم دانشجويي آمار دانشكده علوم رياضي در پانزدهمين دوره مسابقات دانشجويي آمار را به سرپرست  محترم تيم، سركار خانم دكتر ريخته گران و اعضاي تيم آقايان امير عباس مفيديان نائيني، اسماعيل يارعلي و خانم مريم ثابت راسخ تبريك مي گوئيم.

دانشكده علوم رياضي

تحت نظارت وف ایرانی