رفتن به محتوای اصلی
x

كسب نتايج درخشان در آزمون ورودي كارشناسي ارشد آمار

كسب نتايج درخشان در آزمون ورودي كارشناسي ارشد آمار سال 1393 توسط

آقايان اميرعباس مفيديان (رتبه 1)

اسماعيل يارعلي (رتبه 8)

و خانم‌ها مريم ثابت‌راسخ (رتبه10)

و نفيسه الماسيه (رتبه 18)

را تبريك مي‌گوئيم.

تحت نظارت وف ایرانی