رفتن به محتوای اصلی
x

محاسبه عدد کلار در گرافهای فلورن، سخنرانی خانم دکتر سلامی

وبینار دوم دانشکده علوم ریاضی

محاسبه عدد کلار در گرافهای فلورن

 

خانم دکتر سلامی

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷

لینک وبینار:

https://meet.iut.ac.ir/b/ram-08w-sde-muf

تحت نظارت وف ایرانی