رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی یک مدل در ژنتیک جمعیت، دکتر مجید سلامت

چکیده:

در سخنرانی سال گذشته پیشنهادی مطرح کردم، مبنی بر اینکه یک مدل ریاضیات زیستی در یک سخنرانی با جزئیات بیشتر بیان خواهم کرد که مورد استقبال تعدادی از مخاطبان قرا گرفت. متاسفانه تحقق این امر با توجه به شرایط موجود به تاخیر افتاد.

در این سخنرانی عمومی، سعی بر این است که مدلی برای یک پدیده طبیعی (ژنتیکی) با استفاده از ابزاری متشکل از احتمال، فرآیندهای تصادفی، آنالیز و معادلات دیفرانسیل معرفی شود.

تحت نظارت وف ایرانی