رفتن به محتوای اصلی
x

نوآوری و کارآفرینی

سخنرانی های بین رشته ای

اطلاعات بیشتر دربارهٔ سمینار فوق در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://news.iut.ac.ir/news/32361

تحت نظارت وف ایرانی