رفتن به محتوای اصلی
x

پروپوزال، چرا و چگونه، دکتر عمومی

شرکت در جلسه برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ الزامی است

لینک اسکایپ ورود به جلسه:

https://join.skype.com/dSG4IAoLAXcd

پروپوزال!

 

تحت نظارت وف ایرانی