رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگر برگزیده دانشکده در سال ۹۴

جناب آقای  دکتر رسول نصر اصفهانی 

 

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشکده در سال ۹۴ را به جنابعالی تبریک می گوییم و از ایزد منان توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی