رفتن به محتوای اصلی
x

کسب جایزه سالانه آنالیز تابعی توسط سرکار خانم دکتر شیرین معین

خانم دکترشیرین معین، دانش آموختهٔ دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان  در رشتهٔ ریاضی که رساله خود را تحت  راهنمایی دکتر سید محمود منجگانی، به انجام رسانده است، موفق به کسب جایزه سالانه آنالیز تابعی ۲۰۲۳ گردید.

جایزهٔ آنالیز تابعی، هرساله به یکی ازدانشجویان دکتری یا دانش آموختگان دکتری چهارسال اخیر در کشور که مقالاتی برجسته و شاخص دریکی از زمینه های آنالیز ریاضی، نظریه عملگرها یا آنالیز هارمونیک به چاپ رسانده باشند، اعطا می‌گردد. ارزیابی آثار (حداکثر ۴مقاله ی شاخص) کاندیداهای دریافت جایزه در دو مرحله ازسوی تیمی از ریاضیدانان بین المللی که هریک از آنان عضو هیات تحریریه چند مجله برجستهٔ ریاضی هستند، صورت می‌پذیرد.

بنیان‌گذار این جایزه دکتر محمد صال مصلحیان و گروه ریاضی طوسی از دانشگاه فردوسی مشهد هستند. داوری جایزه ی سال ۲۰۲۳ ازسوی تیمی ۱۲ نفره از ریاضیدانان کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، استرالیا، لهستان، اسلوونی و ازبکستان انجام گرفت و خانم دکتر شیرین معین  در این رقابت  که ۲۳ کاندیدا در آن حضور داشتند موفق به کسب این جایزه شد.

تحت نظارت وف ایرانی