رفتن به محتوای اصلی
x

كسب نتايج درخشان در آزمون ورودي كارشناسي ارشد آمار

كسب نتايج درخشان در آزمون ورودي كارشناسي ارشد آمار سال 1393 توسط آقايان اميرعباس مفيديان (رتبه 1) اسماعيل يارعلي (رتبه 8) و خانم‌ها مريم ثابت‌راسخ (رتبه10) و نفيسه الماسيه (رتبه 18) را تبريك مي‌گوئيم.

تحت نظارت وف بومی