رفتن به محتوای اصلی
x

ریاضی عمومی ۱، جمعی از همکاران

لینک بازگشت به صفحهٔ‌ فیلمها

برای مشاهده‌ی اطلاعات کلی درباره‌ی درس اینجا کلیک کنید.  

پاسخ سوالات امتحان پایان ترم ۱۴۰۱


  جزوه‌.

  جزوهٔ این درس به همت آقای دکتر بهرامی تهیه شده است که همواره برای این درس زحمت بسیار می‌کشیده‌اند و اکنون بازنشسته شده‌اند. 


  فیلمها.

  توجه. این فیلمها فقط مربوط به یک دوره تدریس درس ریاضی عمومی ۱ در دانشکدهٔ ماست. از آنها برای یادگیری بهتر درس استفاده کنید ولی توجه کنید که در ترمهای مختلف، ممکن است محتوای درس و نحوهٔ‌ ارائهٔ آن متفاوت با آنچه در فیلمهای زیر می‌بینید باشد. 


  حل برخی تمرینها  (آقای دکتر طاهریان زحمت کشیده‌اند و در فیلمهای زیر دانشجویان را در حل مسائل راهنمائی کرده‌اند.)


  مرور ریاضی دبیرستان.

  در این قسمت جزوه و یک سری فیلم برای مرور برخی پیش‌نیازهای دبیرستانی درس ریاضی عمومی قرار داده شده است. این جزوه و فیلمها توسط برخی معلمان گرامی و دلسوز دبیرستان در خانه‌ی ریاضیات اصفهان به منظور ایجاد فرصت برابر برای همه‌ی دانشجویان تهیه شده است. لازم به یادآوری است که محتوای این جزوه ارتباطی با آزمونهای درس ریاضی ۱ ندارد. امیدواریم حاصل زحمات این مربیان مورد استفاده‌ی نودانشجویان گرامی واقع شود.

  جزوه تکمیل مباحث:

  https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/CTz6ydMExY7SLfG

  ویدیو‌های منطق ریاضی:

  بخش اول

  https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/fAW96TNQfGHJZwJ

  بخش دوم

  https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/HZCXmBdbJ7DkDJC

  بخش سوم

  https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/6BFNpgm4bCyndTF

  استقرای ریاضی

  https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/Q49cgAdi4Byxmma

  اعداد حقیقی

  https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/qYLfMaRqfLHeonm

  حد و پیوستگی

  https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/tYgoxoYYYQdnecZ

  هندسه تحلیلی

  https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/2Jw382zLSHwDcWJ

   

  تحت نظارت وف ایرانی