رفتن به محتوای اصلی
x

ریاضی عمومی ۱، جمعی از همکاران

لینک بازگشت به صفحهٔ‌ فیلمها

برای مشاهده‌ی اطلاعات کلی درباره‌ی درس اینجا کلیک کنید.  

جزوه‌. (جزوه‌ی درس به صورت هفتگی در این قسمت قرار خواهد گرفت).

فیلمها. (پیوند فیلمهای درس در آی‌یو‌تی‌باکس به صورت هفتگی در این قسمت قرار خواهد گرفت)

لطفاً فیلمها را مطابق با برنامه‌ی استاد گروه خود نگاه کنید. رفع اشکال از فیلمها مطابق با سرعت کلاس درس و برنامه‌ی استاد مربوطه خواهد بود.  

حل برخی تمرینها  (آقای دکتر طاهریان زحمت کشیده‌اند و در فیلمهای زیر دانشجویان را در حل مسائل راهنمائی کرده‌اند.)

مرور ریاضی دبیرستان.

در این قسمت جزوه و یک سری فیلم برای مرور برخی پیش‌نیازهای دبیرستانی درس ریاضی عمومی قرار داده شده است. این جزوه و فیلمها توسط برخی معلمان گرامی و دلسوز دبیرستان در خانه‌ی ریاضیات اصفهان به منظور ایجاد فرصت برابر برای همه‌ی دانشجویان تهیه شده است. لازم به یادآوری است که محتوای این جزوه ارتباطی با آزمونهای درس ریاضی ۱ ندارد. امیدواریم حاصل زحمات این مربیان مورد استفاده‌ی نودانشجویان گرامی واقع شود.

جزوه تکمیل مباحث:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/CTz6ydMExY7SLfG

ویدیو‌های منطق ریاضی:

بخش اول

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/fAW96TNQfGHJZwJ

بخش دوم

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/HZCXmBdbJ7DkDJC

بخش سوم

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/6BFNpgm4bCyndTF

استقرای ریاضی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/Q49cgAdi4Byxmma

اعداد حقیقی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/qYLfMaRqfLHeonm

حد و پیوستگی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/tYgoxoYYYQdnecZ

هندسه تحلیلی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/2Jw382zLSHwDcWJ

 

تحت نظارت وف بومی