رفتن به محتوای اصلی
x

سخنرانی دکتر تابش

 

وبینار ۷

عنوان:

Math Behind Blockchain Protocol

 

سخنران: آقای دکتر یحیی تابش

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷

لینک وبینار:

https://meet.iut.ac.ir/b/ram-08w-sde-muf

تحت نظارت وف ایرانی