رفتن به محتوای اصلی
x

سایت کارشناسی

دانشكده علوم رياضي داراي سايت كارشناسي با 30 عدد سيستم مي باشد و کلیه نرم افزارهای ریاضی و آماری بر روی آنها نصب می باشد.

 

 

 

 

 

 

سایت کارشناسی ارشد

دانشكده علوم رياضي داراي سايت كارشناسي ارشد با 27 عدد سيستم مي باشد و کلیه نرم افزارهای ریاضی و آماری بر روی آنها نصب می باشد.

این سایت به یک عدد اسکنر و دو دستگاه پرینتر مجهز شده است.

سایت دکترا

دانشكده علوم رياضي داراي سايت دکترا با 10 عدد سيستم مي باشد و کلیه نرم افزارهای ریاضی و آماری بر روی آنها نصب می باشد.

این سایت به یک عدد اسکنر و یک دستگاه پرینتر مجهز شده است.

آزمایشگاه آمار

دانشكده مجهز به آزمايشگاه آمار با ۲۵ عدد سيستم كامپيوتر و يك پي سي پرژكتور مي باشد و کلیه نرم افزارهای ریاضی و آماری بر روی آنها نصب می باشد.

سالن خیام

سالن خوارزمی

تحت نظارت وف ایرانی