رفتن به محتوای اصلی
x

انتشارات

آنالیز حقیقی (نظریه اندازه و انتگرال گیری)
آنالیز حقیقی (نظریه اندازه و انتگرال گیری)
نویسنده : هاینتس باوئر
ترجمه : دکتر رسول نصر اصفهانی, دکتر فاطمه اختری
جبرخطی عددی
جبر خطی عددی
نویسنده : دکتر رضا مختاری (عضو هییت علمی دانشکده علوم ریاضی) ,مسعود رشیدی
حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع حقیقی یک متغیره
حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع حقیقی یک متغیره
نویسنده : دکتر منصور آقاسی,دکتر فرید بهرامی,دکتر سید قهرمان طاهریان,محمد مشکوری
حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره
حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره
نویسنده : دکتر حمیدرضا ظهوری زنگنه,دکتر امیر نادری
دروس مقدماتی حلقه‌ها و مدول‌ها
دروس مقدماتی حلقه‌ها و مدول‌ها
نویسنده : جان.ا.بیچی
ترجمه : دکتر احمد حقانی
ریاضیات مهندسی
ریاضیات مهندسی
نویسنده : دکتر بیژن طائری
کتاب درسی نظریه گراف
کتاب درسی نظریه گراف
نویسنده : بالا کریشنان و رانکا ناتهان
ترجمه : دکتر بیژن طائری
مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی
مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی
نویسنده : دکتر بیژن طائری

تحت نظارت وف ایرانی