رفتن به محتوای اصلی
x

کتاب درسی نظریه گراف، انتشارات جهاد دانشگاهی ۱۳۸۶

ترجمه کتاب 

Balakrishnan, Ranganathan, A Textbook of graph Theory, Springer

کتاب برگزیده برای درس نظریه گراف رشته‌های فنی دانشگاه پیام نور

نویسنده
بالا کریشنان و رانکا ناتهان
ترجمه
دکتر بیژن طائری

تحت نظارت وف ایرانی