رفتن به محتوای اصلی
x

برای مشاهده‌ی اطلاعات کلی درباره‌ی درس اینجا کلیک کنید.  

پاسخ سوالات پایان ترم درس ریاضی عمومی ۱، نیمسال اول ۱۴۰۱


جزوه‌. (جزوه‌ی درس به صورت هفتگی در این قسمت قرار خواهد گرفت).

جزوهٔ این درس به همت آقای دکتر بهرامی تهیه شده است که همواره برای این درس زحمت بسیار می‌کشیده‌اند و اکنون بازنشسته شده‌اند. 


فیلمها (مربوط به تدریسهای گذشته)

توجه. این فیلمها فقط مربوط به یک دوره تدریس درس ریاضی عمومی ۱ در دانشکدهٔ ماست. از آنها برای یادگیری بهتر درس استفاده کنید ولی توجه کنید که در ترمهای مختلف، ممکن است محتوای درس و نحوهٔ‌ ارائهٔ آن متفاوت با آنچه در فیلمهای زیر می‌بینید باشد. 


حل برخی تمرینها  (آقای دکتر طاهریان زحمت کشیده‌اند و در فیلمهای زیر دانشجویان را در حل مسائل راهنمائی کرده‌اند.)


مرور ریاضی دبیرستان.

در این قسمت جزوه و یک سری فیلم برای مرور برخی پیش‌نیازهای دبیرستانی درس ریاضی عمومی قرار داده شده است. این جزوه و فیلمها توسط برخی معلمان گرامی و دلسوز دبیرستان در خانه‌ی ریاضیات اصفهان به منظور ایجاد فرصت برابر برای همه‌ی دانشجویان تهیه شده است. لازم به یادآوری است که محتوای این جزوه ارتباطی با آزمونهای درس ریاضی ۱ ندارد. امیدواریم حاصل زحمات این مربیان مورد استفاده‌ی نودانشجویان گرامی واقع شود.

جزوه تکمیل مباحث:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/CTz6ydMExY7SLfG

ویدیو‌های منطق ریاضی:

بخش اول

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/fAW96TNQfGHJZwJ

بخش دوم

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/HZCXmBdbJ7DkDJC

بخش سوم

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/6BFNpgm4bCyndTF

استقرای ریاضی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/Q49cgAdi4Byxmma

اعداد حقیقی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/qYLfMaRqfLHeonm

حد و پیوستگی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/tYgoxoYYYQdnecZ

هندسه تحلیلی

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/2Jw382zLSHwDcWJ

 

تحت نظارت وف ایرانی