رفتن به محتوای اصلی
x

تحصیلات تکمیلی

اهم فعاليت‌هاي تحصيلات تكميلي دانشكده عبارتند از:

 • برگزاري جلسات شورای تخصصی تحصيلات تكميلی دانشكده و طرح و تصويب پيشنهاد پايان نامه‌های كارشناسی ارشد و رساله‌های دكتری
 • پيگيری و ارجاع مصوبات كميته برنامه‌ريزی و شورای تحصيلات تكميلی دانشگاه.
 • بازنگري آيين نامه‌ها و بررسی مشكلات مربوطه به منظور ارايه نظريات دانشكده به شورای تحصيلات تكميلی دانشگاه.
 • بررسی درخواست‌های مربوط به تغيير يا اصلاح عنوان پايان نامه‌ها يا رساله‌هاي دكتری و طرح و تصويب در شورای تخصصی تحصيلات تكميلی دانشكده.
 • ورود اطلاعات پروپوزال‌ها، نمرات، صورت جلسه دانش آموختگی و ... در سیستم گلستان.
 • هماهنگی برای ثبت نام دانشجويان جديد و انتخاب واحد و ترميم واحد دانشجويان تحصيلات تكميلی.
 • هماهنگی برای ارايه دروس تحصيلات تكميلی و همكاری با اداره آموزش دانشكده براي برنامه ريزی.
 • هماهنگی و پيگيري‌های لازم برای برگزاری آزمون‌های جامع آموزشی و پژوهشی دوره دكتری.
 • هماهنگی برای برگزاری جلسات دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری.
 • برگزاری مصاحبه‌های مربوط به مرحله دوم آزمون دكتری تخصصی و جمع‌بندی نهايی امتياز افراد واجد شرايط ورود به دوره.
 • بررسی و پيگيری گشايش دروس جديد در دوره‌های تحصيلات تكميلی و بررسی و پيگيری رشته‌های جديد در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری.
 • بررسی  مدارك و تعيين امتياز اساتيد متقاضی ظرفيت تشويقی.
 • بررسی مدارك و تعيين امتياز اساتيد راهنمای نمونه و دانشجويان نمونه تحصيلات تكميلی دانشكده.

 

محمود بهبودی

ریاضی محض
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, استاد
 • 31-33913612(98+)
شماره اتاق : 212 A
روح الله یزدانی
کارشناس ارشد

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 03133913609

عملياتی شدن فرآيند درخواست مقرری دانشجويان دكتری در سيستم گلستان

تحت نظارت وف ایرانی