رفتن به محتوای اصلی
x

دروس سرویس

روش‌های چندمتغیره گسسته

روش‌های چندمتغیره گسسته

مدرس درس: سرکار خانم دکتر صابری

آز ریاضی عمومی ۱

آز ریاضی عمومی ۱

احتمال مهندسی

احتمال مهندسی

مبانی ماتريس‌ها و جبرخطی

مبانی ماتريس‌ها و جبرخطی

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ترم اول ۹۸

 

ترم دوم ۹۷

 

ترم اول ۹۷

 

ترم دوم ۹۶

 

ترم اول ۹۶

 

ترم دوم ۹۵

 

ترم اول ۹۵

 

ترم دوم ۹۴

 

تحت نظارت وف ایرانی