رفتن به محتوای اصلی
x

دروس سرویس

روش‌های چندمتغیره گسسته

روش‌های چندمتغیره گسسته

مدرس درس: سرکار خانم دکتر صابری

آز ریاضی عمومی ۱

آز ریاضی عمومی ۱

احتمال مهندسی

احتمال مهندسی

مبانی ماتريس‌ها و جبرخطی

مبانی ماتريس‌ها و جبرخطی

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ترم دوم 1402

 

ترم اول ۹۸

 

ترم دوم ۹۷

 

ترم اول ۹۷

 

ترم دوم ۹۶

 

ترم اول ۹۶

 

ترم دوم ۹۵

 

ترم اول ۹۵

 

ترم دوم ۹۴

 

تحت نظارت وف ایرانی