رفتن به محتوای اصلی
x

دروس سرویس

روش‌های چندمتغیره گسسته

روش‌های چندمتغیره گسسته

مدرس درس: سرکار خانم دکتر صابری

آز ریاضی عمومی ۱

آز ریاضی عمومی ۱

احتمال مهندسی

احتمال مهندسی

مبانی ماتريس‌ها و جبرخطی

مبانی ماتريس‌ها و جبرخطی

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ترم اول ۹۸

 

ترم دوم ۹۷

 

ترم اول ۹۷

 

ترم دوم ۹۶

 

ترم اول ۹۶

 

ترم دوم ۹۵

 

ترم اول ۹۵

 

ترم دوم ۹۴