رفتن به محتوای اصلی
x

دروس سرویس

احتمال مهندسی

احتمال و آمار مهندسی

آز ریاضی عمومی ۱

ریاضی عمومی ۱

ریاضی عمومی ۲

ریاضی عمومی ۳

ریاضی ۱ عمومی

ریاضی ۲ عمومی

ریاضی مهندسی

معادلات دیفرانسیل

ترم اول ۹۸

 

ترم دوم ۹۷

 

ترم اول ۹۷

 

ترم دوم ۹۶

 

ترم اول ۹۶

 

ترم دوم ۹۵

 

ترم اول ۹۵

 

ترم دوم ۹۴

 

محاسبات عددی

روش‌های چندمتغیره گسسته

مدرس درس: سرکار خانم دکتر صابری

مبانی ماتريس‌ها و جبرخطی

تحت نظارت وف ایرانی